Nereus Poster

from 7.50

Description


Koert Dingemans, de schepper van het Nereusmannetje, tekende deze cartoon voor het menu van het eerstejaardiner van de eerstejaarsacht 1958, op aanwijzing van Herry Bakhuys Roozeboom. Later is de cartoon van de nummer zeven,Wim Smeets door Koert doorontwikkeld als onderdeel van het prominente affiche ter gelegenheid van de Internationale Nereus-lustrumwedstrijden op 23 & 24 juni 1962 op de Bosbaan. Het Nereusmannetje wordt sindsdien al decennia lang in vele gedaanten toegepast. Daar onze vereniging dit jaar lustreert en er wederom lustrumwedstrijden op de planning staan, is het affiche, op aanwijzing van Lid van Verdienste Bakhuys Roozeboom, nieuw leven ingeblazen.Mede ingegeven door het op 13 april jl. overlijden van Koert Dingemans als gevolg van het Coronavirus. Dit affiche pronkte toentertijd in menig (studenten)huis en daar is vanaf nu weer de mogelijkheid voor. Het affiche is beschikbaar in A2 en A3 formaat. De oplage is gelimiteerd, 50 stuks van beide formaten, dus enige spoed is vereist om dit affiche te bemachtigen.


Voor vragen kunt u contact opnemen met contact@nereus-merchandise.nl